25 χρόνια πείρα στην Πληροφορική - Δωρεάν Εξάσκηση - Άμεση Πιστοποίηση - Πολλές Προσφορές - Ημερίδες διαφόρων προγραμμάτων - Σεμινάρια Εταιρειών κατά ΛΑΕΚ 0,45

Τμήματα Προχωρημένου Επιπέδου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 80 ώρες

Τα μαθήματα και το πιστοποιητικό αυτό απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να έχουν ένα αξιόλογο βιογραφικό αφού αυτό το επίπεδο γνώσεων δείχνει σοβαρή και αξιόλογη ειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες Διαδικτύου και Συγγραφή Ιστοσελίδων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων

Σας δίνει, λοιπόν, το προβάδισμα σε σχέση με κάποιον που έχει ένα απλό πιστοποιητικό βασικού επιπέδου γνώσεων και φυσικά είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο.

Υποστηρίζει σοβαρό και αξιόλογο Βιογραφικό

Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ (Κ.Υ.Α: Α/25081 - Φ.Ε.Κ 1720/2005)